ეს ფუნქცია ჯერ ჯერობით დამუშავების ფუნქციაშია
მუქი რეჯიმი
გამჭვირვალობა ჩართ
ნაწილაკები - ჩართ
პულსაცია - ჩართ
ტალღები - ჩართ
თემის შეცვლა

შესახებ

როდესაც პირველად დარეგისტრირდებით ქლოუდ შემდგემში VipServ Cloud+ შემდეგში WoG Team ანგარიშზე და როდესაც იყენებთ მომსახურებებს, ჩვენ ვაგროვებთ რამდენიმე პერსონალური ინფორმაცია თქვენს შესახებ, როგორიცაა: საიტი VIPSERV.Net შემდეგში WoG Team ჩამოყალიბდა 2017-წელს როგორც თამაშების ჰოსტინგის საიტი მერე 2018-წელს იყიდა ლაზარემ და ეხლაც 2020-ში შემდეგში WoG Team რეორგანიზაცია და დიზაინი მოხდა 2018 წელს და კიდე 2019 წელს 2020 წელს საიტი გახდა კატალოგად შემდგომში სერვისებად მერე კიდე გაერთიენდა W0G Team-თან!გეოგრაფიული არეალი, სადაც იყენებთ თქვენს კომპიუტერს და მობილური მოწყობილობებს თქვენი სრული სახელი, სახელი, ელ.ფოსტის მისამართი და საკონტაქტო სხვა მონაცემები უნიკალური W0G -ს მომხმარებლის ID (ალფანუმერული სტრიქონი), რომელიც დარეგისტრირდება რეგისტრაციისთანავეშესახებ VipServ და W0G Team Inc